© 2012 Ann

Permanent te gast

De Boomklever – ( Sitta europaea ) Het was even afwachten of het mannetje en vrouwtje boomklevers zich nog zouden laten zien, na het kappen van de hoge boom bij de buren. Maar met regelmaat doen zij zich te goed aan het vogelvoer in onze tuin. Zij zijn de enige vogels die zich met gemak omhoog of omlaag bewegen langs een boomstam, bij ons de pergola.  Spechten en boomkruipers kunnen zich alleen omhoog bewegen in een boom. De lange snavel van de boomklever wordt diep in de boombast gestoken op zoek naar insecten.  Zij leggen een wintervoorraad van eikels en beukennootjes aan.  Boomklevers zijn in de winter verzot op pinda’s  maar eten ook zaden, noten, vruchten, graan en bessen. Gebruiken vaak het verlaten nest van spechten  of boomholtes voor hun nest en metselen de ingang dicht met speeksel en modder. De jongen brengen de eerste weken van hun leven door in de toppen van hoge bomen. Heeft een territorium nodig van ongeveer duizend vierkante meter en blijft zijn hele leven honkvast.

De boomklever staat symbool voor blijdschap of vreugde

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.