© 2012 Ann

Helaas geen vissen – Blauwe Reiger ( Ardea cinerea)

Elke dag vliegt de reiger twee maal over alle tuinen en stopt daar waar vijvers zijn. Ik had net alle struiken en bomen goed gesnoeid en niet lang daarna kwam hij heel dicht bij ons vijvertje zitten om de inhoud van de vijver even te inspecteren in de tuin. Geen vissen, misschien wel bij de buren?

Blauwe reigers zijn vleeseters, eten insectenen kleine zoogdieren. Zij zijn vaak te vinden bij ondiepe plekken aan de waterkant. De reiger kan 25 jaar oud worden. Vliegen geschiedt met de nek in s vorm. Sinds 1963 is de vogel beschermd.

De grote grijze vogel op hoge poten die je roerloos ziet staan langs sloten en meertjes is meestal een blauwe reiger. Door de s-bocht in de nek kan een reiger niet meteen grote prooien doorslikken. Wanneer een grote vis door de slokdarm moet, dan strekt de reiger zijn nek en verschuift een halswervel waardoor een lange rechte buis ontstaat.

Onderzoekingen bij de reigersoorten hebben aan het licht gebracht dat er een verband bestaat tussen de lichaamsbouw en de levenswijze. Bij reigers die in diep water vissen zijn de poten langer dan de hals en zij die in ondiep water hun voedsel zoeken, hebben kortere poten maar een langere hals.

De broedkolonies bevinden zich in ons land vooral in de bomen. Men beweert dikwijls dat de reigers jaar na jaar hetzelfde nest gebruiken.
Ook bij deze vogels geldt het spreekwoord: wie eerst komt, eerst maalt. In het voorjaar keren de vogels weer naar hun broedkolonie en de mannetjes die eerst aankomen kiezen de grootste nesten. De laatkomers moeten genoegen nemen met een kleiner nest of zelf maar een nieuw bouwen.

Een mannetje die zijn woonplaats heeft bepaald, begint daarna naar vrouwtjes te lonken. Hij strekt zijn nek naar alle kanten uit en probeert zo een wijfje te lokken. Reageert een vrouwtje, begint hij de takjes van het nest te schikken. Wanneer het vrouwtje mee gaat helpen met het nest gaat zij akkoord met de paring. Het wijfje legt, meestal drie tot vijf blauwgroene eieren en samen broeden zij de eieren in ongeveer vier weken uit. De laatst geboren kuikens overleven meestal niet, na acht weken vliegen de kuikens uit.

Reigers begroeten elkaar bij het betreden van het nest.

Buiten het groeten heeft de Blauwe Reiger nog een specialiteit: het verzorgen van zijn veren. De meeste watervogels vetten hun veren in met stuitolie. Reigers kunnen dit niet, want hun stuitklier is verschrompeld. De taak van deze klier is overgenomen door poederdonskussentjes. Deze bevinden zich op de borst en aan de zijkanten van de stuit (dit is de onderzijde van de rug).
De producenten van deze poederdonskussentjes zijn de poederdonsveren. Dit zijn pluimen waarvan de punten steeds opnieuw in poeder uiteenvallen en weer aangroeien. Om hun veren waterdicht te houden wrijven de reigers zich in met dit poeder. Zij verdelen het over hun lichaam met behulp van hun bek en een “poetsklauw”. Deze laatste is de klauw van de middelste teen en hij wordt zo genoemd omdat hij een speciale getande rand heeft.

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.