© 2012 Ann

Hommelsoorten – Akkerhommel (bombus pascuorum)

De akkerhommel – (Bombus pascuorum. Deze hommel is zeer vriendelijk en zal niet gauw steken. De Akkerhommel is vaak onregelmatig en dun behaard, heeft een middellange tong en is te vinden op vele plantensoorten onder andere  heide,  Distel en  Smeerwortel. Het nest zit meestal onder de grond in oude muizennesten, maar de soort nestelt ook bovengronds onder mos, in graspollen, composthopen, in vogelnesten en soms in nestkastjes. Een volgroeide kolonie van de akkerhommel bestaat uit zo’n 60 tot 200 werksters. De Akkerhommel is een echte Cultuurvolger,  behoort tot de hommels met een tamelijk lange tong.

  De vijf belangrijkste Hommelsoorten:

Hommels

Er zijn in Nederland ongeveer 29 soorten hommels. De meest voorkomende soorten zijn onder andere de kleine aardhommel, de boomhommel, de steenhommel, de weidehommel, de akkerhommel en de tuinhommel.

Weetjes over hommels

  • Hommels kunnen zichzelf goed warm houden en kunnen daardoor zelfs overleven in de poolgebieden.
  • Er komen geen vreemdelingen binnen in een jong en gezond nest. Bij deze nesten kun je vaak speciale hommels als wachters bij de ingang zien zitten.
  • Een flinke hommel kan tijdens een vlucht circa 400 bloemen bestuiven. Uitgaande van 7 vluchten per hommel per dag, kan een hommel 2.800 bloemen per dag bestuiven.
  • De lengte van de tong van de hommel is bepalend voor het soort bloemen dat hij kiest. De bouw en kleur van de bloem zijn van ondergeschikt belang.
  • De vliegactiviteiten van de hommel worden in hoge mate aangestuurd door de kwaliteit van de pollen. De kwaliteit is afhankelijk van onder andere temperatuur, licht, luchtvochtigheid en soortkeuze.
  • Hommels worden aangetrokken door de kleur blauw.

Bron: Wikipedia

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.