© 2012 Ann

Killer wasp – De hoornaar

Al een paar weken zag ik steeds iets groots vliegen, het leek op een wesp, elke keer te laat met camera, echter gister niet, het grote beest dook een nestkast in en toch stond ik weer verkeerd toen het beest de nestkast uitvloog, gisteravond vloog hij nog regelmatig over, te vlug voor een camera, maar ik blijf volhouden.

De laatste dagen zie ik ook steeds meer wespen die te groot zijn voor de ons zo bekende vriendjes uit augustus.

In Euroazië onderscheidt men drie soorten in het geslacht Vespa: de Duitse wesp (Vespa germanica Fabricius), de middelste wesp (Vespa media Degenhardt) en

De hoornaar (Vespa crabro Linnaeus). Respectievelijk worden deze soorten gemiddeld 20, 25 en 30 mm lang. Behalve door haar afmeting valt de hoornaar op door haar roodbruine kop en borststuk en haar felle vlieggeluid. Zij komt niet veel voor in België en Nederland, maar is ook geen zeldzaamheid, vooral in het oosten van Nederland. Hoewel de grote hoornaar meer dan twee keer zo groot is als de gewone wesp, is zij beduidend minder agressief ten opzichte van de mens. Werksters zijn 18-25 mm, koninginnen 25-35 mm en mannetjes tot 28 mm lang.

 

Hoornaarsteken

Als zij steekt is dit een stuk pijnlijker dan bij een gewone  wesp of bij, maar ze steekt minder snel – al kan de hoornaar wel erg weerbaar zijn als het erop aankomt een nest te verdedigen. In de volksmond doen fabels de ronde dat een paar steken al voldoende zouden zijn een mens of paard te doden. Dat is onzin, tenzij die persoon toevallig allergisch is. In de wetenschappelijke literatuur is één geval beschreven van fatale afloop na meerdere steken van Vespa crabro. De kans op een gevaarlijke allergische reactie lijkt overigens wat groter dan bij andere wespen. Het gif is vergelijkbaar met dat van andere wespen (en bijen), maar het bevat een hogere concentratie van de neurotransmitter acetylcholine, waardoor de steek erg branderig aanvoelt. Desensibilisatiekuren met gewoon wespengif zijn ook effectief tegen hoornaargif[. Net als bij gewone wespen zijn voor een niet-allergische mens circa 500-1000 steken nodig om tot een dodelijke dosis te komen. Aangezien nesten zelden zo groot zijn en slechts één op de tien dieren uit het nest zullen steken is de kans op dodelijke afloop klein. Dat de dieren killer wasp (moordenaarswesp) genoemd worden zal eerder samenhangen met de manier waarop zij andere insecten jagen en verorberen – voor die dieren is de hoornaar inderdaad een geduchte moordenaar.

In tegenstelling tot kleinere wespen is de hoornaar niet sterk geïnteresseerd in zoetigheid. Hoornaars vangen vooral andere insecten, waaronder bijen maar ook grote insecten als libellen, en likken vaak het uittredende sap van beschadigde bomen, waarbij ze ook de bastranden openknagen met hun grote kaken. Hoornaars zijn in de herfst op afgevallen fruit te vinden, maar komen niet af op zoetigheden. De hoornaar is een goede insectenbestrijder doordat ze grotere prooien aankan dan de andere wespen. Hoornaars vliegen ook ’s nachts en komen dan op kunstlicht af.

Bron: Wikipedia

 

 

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.