© 2012 Ann

De meest primitieve beestjes – Haften

Haften of eendagsvliegen  – Ephemeroptera. Op een blaadje van een aardbeiplantje kwam ik dit iele beestje tegen, met het blote oog was het haast niet te zien, ik fotografeerde het objectje omdat ik nieuwsgierig was

Haften zijn ranke insecten met een teer lichaam, twee paar vleugels, grote ogen, korte borstelachtige antennes en lange staartdraden.

Het zijn de meest primitieve insecten die al miljoenen jaren op aarde rondvliegen.

Mannetjes haften hebben grote bolle ogen, helaas is het niet te zien op de foto’s.

Haften (eendagsvliegen) zijn hemimetabool (kennen dus geen larve- en pop-stadium; het onvolwassen dier is een nimf, net zoals bij bijvoorbeeld libellen of sprinkhanen); ze leven het overgrote deel van hun bestaan als nimfen in het water. De volwassen dieren hebben gedegenereerde monddelen, kunnen niet eten. Ze leven slechts enkele uren tot enkele dagen, afhankelijk van de soort, het volwassen stadium wordt uitsluitend gebruikt om tot paring te komen.

De nimfen zijn gevoelig voor vervuiling. De aanwezigheid van nimfen duidt op een goede waterkwaliteit. De ontwikkeling van de nimfen is uniek voor insecten: haften kennen, als enige insectenorde, een vervelling in een gevleugeld stadium. De nimf, die zich bij (vrijwel) alle soorten in het water, of de waterbodem, ontwikkelt, stijgt ten tijde van de gedaanteverwisseling naar het wateroppervlak, waarna in het oppervlak, of op emergente plantendelen, een zogenaamd subimago uit de nimfhuid sluipt. Dit subimago is volledig gevleugeld en kan ook normaal vliegen

Haften hebben achteraan het lichaam altijd twee of drie heel lange draden en kunnen niet erg goed vliegen. De larven, , leven in het water. Meestal duurt het een jaar voordat het volwassen dier te voorschijn komt, dus leven eendagsvliegen eigenlijk best wel lang.

Haften zijn eierlevend-barend. Dat wil zeggen dat er een gewoon insectenei wordt gemaakt. Dit eitje wordt door het vrouwtje niet gelegd, maar in het lichaam bewaard tot het uitkomt. Daarna verlaten de uitgekomen jongen het lichaam van het vrouwtje, dat dan de indruk wekt levendbarend te zijn.

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.