© 2012 Ann

De nimf van de sabelsprinkhaan

Ik kom deze beestjes overal tegen op de rhododendrons, hedrea en magnolia’s,  zo miniscuul klein, je moet echt goed kijken, waarschijnlijk zijn het sabelsprinkhanen.  De vrouwtjes van de sabelsprinkhanen zetten rond september de eitjes af die met de legbuis, ovipositor genaamd, in schorsspleten of in de bodem worden gebracht. De nimfen komen in de lente uit het ei, na te hebben overwinterd. De jonge groene sabelsprinkhanen blijven de eerste vervellingen nog in de lagere begroeiing omdat ze nog niet kunnen vliegen. Pas als ze volwassen worden rond eind juni , na elf vervellingen, wordt wat meer op bomen en hogere planten gekropen om beter te kunnen jagen en te zonnen.

 Voedsel

Hoewel veel sprinkhanen als schadelijk worden gezien, is deze soort vrij nuttig. Het voedsel bestaat voornamelijk uit andere  insecten die op planten leven, prooien worden met de stekelige voorpoten gegrepen en door de sterke kaken aan stukjes geknipt. Ook wordt soms wel aan planten geknaagd maar insecten, waaronder andere sprinkhanen, vormen het belangrijkste voedsel.

 

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.