© 2012 Ann

Honeysuckle.- Rode kamperfoelie -( Lonicera xylosteum )

Algemeen:

Kamperfoelie, die midden in de zomer bloeit, is een geurige klimstruik die langs andere planten en bomen omhoog groeit. De eenvoudige witte ziet men ’t meest in het wild  en deze heeft ook de meeste geur. Er zit honing in elk bloempje, die eruit kan worden gezogen als de bloem wordt losgetrokken. Vandaar de Engelse naam Honeysuckle.
Hoewel de honing  eetbaar is, zijn de rode bessen die de bloemen opvolgen niet eetbaar maar  wel giftig.

Rode kamperfoelie- Lonicera xylosteum De rode kamperfoelie (Lonicera xylosteum) is een struik die behoort tot de kamperfoeliefamilie – Caprifoliaceae.

Lonicera xylosteum is een sterk vertakte, dichte struik, die gaafrandige, behaarde, kortgesteelde, tegenoverstaande bladeren heeft.

De bloemen vormen zich paarsgewijs in de bladoksels op ongeveer 2cm lange stelen. Hij bloeit in mei en juni. De vruchten zijn bloedrode kogelvormige bessen, die doen denken aan aalbessen. De op aalbessen lijkende vruchten zijn de oorzaak van vergiftigingen bij kinderen. Deze verschijnselen openbaren zich door braken, diarree, Maagpijnen, Moeilijkheden bij het zien. Het gezicht wordt rood, de pols onregelmatig en de ademhaling diep. Toch is de vergiftiging niet dodelijk als men er op tijd bij is. De kamperfoelie is nu tamelijk in de gunst  omdat hij beter bestand is tegen verontreinigde atmosfeer dan de andere vreemde soorten van zijn geslacht,

De soortaanduiding- xylosteum-  stamt van het Griekse xylos dat hout en osteon dat bot betekent. De struik wordt 1-2 m hoog. De rode kamperfoelie bloeit in mei en juni met geelachtig witte, 8-15 mm grote bloemen, die aan de voet vaak roodachtig gekleurd zijn. De bloemkroon is aan de buitenkant viltig behaard.

De glanzend, lichtrode vrucht is een bes, die vanwege de bitterstof -Xylosteïne voor mensen giftig is.

De plant komt voor op vochtige, kalkrijke grond

Kamperfoelie kan half maart gesnoeid worden. Snoei te lange en oude takken flink terug.

Kamperfoelie is gevoelig voor bladluis en meeldauw. Je kunt dit bestrijden met een mengsel van groene zeep en spiritus.

Vermeerderen door aflegg.en of stekken, helaas is het stekken bij mij nog nooit gelukt.

 

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.