© 2012 Ann

Groene stinkwants – Palomena prasina

Toch een tegenvaller wat betreft de diversiteit  van insecten in de tuin. Achteraf blijken het juvenielen of nimfen te zijn. Zo ook deze nimf van de groene stinkwants. Volgens een kenner is er op de foto een nimf te zien uit het vierde stadium.

De nimf van de groene stinkwants doorloopt vijf stadia, die de instars worden genoemd en de overgang tussen de verschillende instars wordt steeds begrensd door een vervelling.

Opmerkelijk is hierbij dat ieder nimfstadium een eigen bouw maar ook kleurpatroon kent. Dit komt wel bij meer schildwantsen voor maar een dergelijke kleuromslag is bij andere insecten die een onvolledige gedaanteverwisseling kennen niet zo gewoon.

De jonge wantsen worden nimfen genoemd en ze lijken meer op kevers dan op wantsen door het ronde en bolle lichaam. De jonge nimfen hebben zwarte poten en ook andere delen van het lichaam zijn zwart, bij iedere verveling krijgt de nimf meer groene kleuren. De nimfen van de groene stinkwants die eerder in het jaar uit het ei zijn gekropen zijn bovendien vaak groen van kleur, exemplaren die later in het jaar het ei verlaten hebben meer zwarte lichaamsdelen.

Ze worden na  elke vervelling in stapjes groter.

De groene stinkwants behoort net als alle wantsen tot de hemimetabole insecten. Dit wil zeggen dat ze een onvolledige gedaanteverwisseling kennen waarbij de juvenielen dieren vleugelloos zijn maar al enigszins op de ouderdieren lijken.

Het halsschild en de latere vleugels zijn zichtbaar als kleine plaatjes die smaller zijn dan het lichaam en per stadium groter worden. De nimfen hebben altijd antennes die bestaan uit vier geledingen,

De wants dankt het eerste deel van zijn naam aan de groene kleur, alleen de punten van de vleugels aan de achterzijde van het lichaam zijn bruin. Vlak voor de winterslaap kleurt de wants echter geheel bruin om in de lente weer groen te worden.

Het tweede deel van de naam, stinkwants, slaat op de smerig ruikende substantie die uit klieren aan de zijkant van het borststuk worden afgescheiden ter verdediging. De wants is algemeen voorkomend.

De wants leeft van plantensappen die met de steeksnuit worden opgezogen. Hierdoor wordt schade aangericht aan gewassen en bovendien krijgen de planten een typische ‘wantsengeur’. Vooral de hazelaar is een belangrijke voedselplant, door de aangebrachte schade wordt de soort als een plaaginsect gezien.

Bronnen:

H. Bellmann & W.R.B. Heitmans – Insecten van Europa – Palomena prasina – Website

(en) British Bugs – An Online identification Guide to UK Hemiptera – Website

(en) Arkive – Green shield bug (Palomena prasina) – Website

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.