© 2013 Ann zwartkopvuurkever

De zwartkopvuurkever – Pyrochroa coccinea

Opeens zat het beestje naast mij op de stoel.

zwartkopvuurkever

zwartkopvuurkever

De zwartkopvuurkever –Pyrochroa coccinea –  is een insect uit de familie vuurkevers of Pyrochroidae. Een andere veel gebruikte benaming is zaagsprietkever of soms vuurkever, maar deze laatste naam staat voor de hele familie.

De kleuren van deze kever zijn onmiskenbaar; een knalrood borststuk en achterlijf, de rest van het lichaam is gitzwart. Zowel het halsschild als de dekschilden zijn afgerond
en de gehele bovenzijde heeft een fluweelachtige beharing.
De kever heeft een plat lichaam.

De kleine, zwarte kop is in het midden bruinrood.
Ook de lange poten hebben, net als de rest van het lichaam, een zwarte kleur.

Kenmerkend zijn ook de twee tasters die bij het vrouwtje sterk getand zijn en enigszins doen denken aan de tanden van een zaag en bij het mannetje gekamd zijn.

De lengte is ongeveer 15 tot 20 millimeter.

De zwartkopvuurkever leeft in liefst bossige omgevingen. Dat is geen toeval want de larven leven twee tot drie jaar in rottend hout van diverse boomsoorten. In tegenstelling tot veel andere in dode en vermolmde bomen levende larven lusten ze echter geen hout, maar juist de hout-etende larven van andere insecten zoals boktorren en andere dieren zoals wormen. Het zijn dus echte jagers en hebben stevige kaken en zes kleine pootjes. De volwassen kevers eten voornamelijk stuifmeel en andere plantendelen van bloemen, zoet berkensap en honingdauw van bladluizen.

Bij voedselgebrek eten de grote larven de kleinere soortgenoten op. De ontwikkeling neemt 2-3 jaar in beslag..

In Nederland is deze soort zeldzamer aan het worden doordat veel omgevallen bomen worden opgeruimd, en daarmee de prooien die er van eten. In lichtbegroeide of kruid-achtige begroeiingen en in tuinen worden ze niet vaak aangetroffen. De volwassen kever leeft van mei tot begin juni en de larve overwintert.

zwartkopvuurkever

zwartkopvuurkever

Bronnen: http://www.angelfire.com/ny5/natuur/kevers/pyro_cocc.html

Soortenbank: http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&id=551

 Wikipedia

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.